เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ชวนคุณร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดต่อเนื่อง ทำให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดน้อยลง แต่การใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังมีทุกวัน ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วม บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน เพื่อช่วยให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และลดปัญหาการขาดแคลนโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต เตรียมร่างกายให้พร้อม นอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง  รับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง ดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนบริจาค 30 นาที งดเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง และผู้ที่ฉีดวัคซีน ครบ 7 วันขึ้นไป สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30 – 22.00 น.

ที่มา: เอ็ม บี เค