OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตเตียงผู้ป่วยขาดแคลน ยืนยันให้ความคุ้มครองผู้ป่วย COVID–19 กรณีรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีความเป็นห่วงประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนเตียงสำหรับผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้เพิ่มความอุ่นใจอีกระดับด้วยความคุ้มครองลูกค้าภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการดูแลและรักษาจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบ Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งความคุ้มครองเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นอกเหนือจากการให้ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม (FIELD HOSPITAL) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้การดูแลรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพทุกประเภท บริษัทได้ปรับลดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) จาก 30 วันเหลือ 14 วัน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ในกรณีเจ็บป่วยจาก COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่มีวันเริ่มคุ้มครองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยืนยันพร้อมเดินหน้าดูแลคนไทยท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ด้วยนวัตกรรมการดูแลชีวิตด้วยใจ OCEAN LIFE DIGITAL HEALTH CARE ให้คนไทยใช้บริการฟรี!! ทั้งนวัตกรรมปรึกษาแพทย์ออนไลน์ OCEAN LIFE TeleMed รับคำปรึกษาเรื่องทั่วไปและโรค COVID-19 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบนระบบออนไลน์ และ OCEAN LIFE TelePharmacy บริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ เพื่อช่วยให้หมดกังวลหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย และลดความเสี่ยงเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคหากต้องไปโรงพยาบาล ด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP กดใช้บริการในหน้าสิทธิประโยชน์ เลือกบริการและกดรับสิทธิ์เพื่อรับรหัสใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สนใจติดตามเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผ่านทาง OCEAN CLUB APP หรือช่องทางต่าง ๆ ทั้ง LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife และเว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0 2207 8888 

ข้อควรทราบ:

  1. การรักษาแบบHome Isolationและ Community Isolation ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเท่านั้น
  2. อ้างอิงตามคำสั่งนายทะเบียน คปภ.ที่ 43/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
  3. สถานพยาบาลอื่น โรงพยาบาลสนาม (FIELD HOSPITAL) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานพยาบาลดังกล่าว
  4. ความคุ้มครอง และการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ที่มา: บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต