ปกส.เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน โรงแรมสิบแสน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ณ โรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 … … สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทาง โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ที่ได้นำทีมพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แก่ผู้ประกันตนตามสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด นำโดยนางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมกันนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อรัง และทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ ป้องกันโรค การให้ความรู้ในการป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน การปรับสภาพแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ รวมทั้งมีการสอนการออกกำลังกาย เพื่อช่วยในการลดพุง ลดโรค โดยมี นางภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตน มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ในเรื่องของการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตามฐานวิถีชีวิตชีวิตใหม่ (New Normal) คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้.นอกจากนี้ นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ ได้นำทีมงานจากสำนักงานประกันสังคมฯ โดยมีนางมยุเรศ คนหมั่น เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี การประชาสัมพันธ์มาตรา 39 , 40 ให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัคร เพื่อได้รับสิทธิคุ้มครองจากทางสำนักงานประกันสังคม รวมถึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่าน ให้มาใช้สิทธิ์ของท่าน โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม ของสำนักงานประกันสังคม และทำฟันตามสิทธิ์ปีละ 900 บาท ต่อคน ต่อปี ได้ในสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ได้ทุกแห่งในประเทศไทย

ที่มา: โรงพยาบาลลานนา