รพ.ลานนา ซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น แผนก ICU 1

รพ.ลานนา ซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้นแผนก ICU 1 . คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน โรงพยาบาลลานนา จัดให้มีการซ้อมแผนการดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟระดับแผนก ตามแผนความปลอดภัยประจำปี 2564 โดยในครั้งนี้จำลองให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ แผนก ICU 1 พร้อมทั้งแผนกใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกเข้าร่วมซ้อมแผนอย่างพร้อมเพรียง เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทั้งยังเป็นการเตรียมตัว ป้องกันกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ รพ.ลานนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา: โรงพยาบาลลานนา