THG ให้บริการ Drive – Thru COVID-19 Test ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง และ รพ.สิริเวช จันทบุรี

จัดเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ล่าสุดหลังเกิดการระบาดรอบใหม่ในหลายจังหวัด ‘นพ.บุญ วนาสิน’ ผู้บริหาร บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ก็เดินหน้าให้บริการ THG Drive – Thru COVID-19 Test หรือการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบไดรฟ์ทรู เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง และขยายการให้บริการไปยังแถบตะวันออก คือที่ รพ.สิริเวช จังหวัดจันทบุรี รองรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจหาเชื้อในช่วงนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

Symbol: THG