คืนความฟิตจากโรคหัวใจได้ด้วย Cardiac rehab

คืนความฟิตจากโรคหัวใจได้ด้วย Cardiac rehab

ปกติแล้วเราอาจเคยได้ยิน คนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ หลังผ่าตัดหรือเข้ารับการรักษาแล้ว จะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ รวมถึงทำกิจกรรมที่โลดโผนหรือทำให้หัวใจทำงานหนักไม่ได้อีกต่อไป

แต่ทว่านั่นเป็นชุดข้อมูลเก่า เพราะปัจจุบันนี้เราสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยได้ด้วยการทำ Cardiac rehab ผู้ป่วยหลังเข้ารับการฟื้นฟูแล้วจะกลับมามีสมรรถภาพและสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ มีอาการเหนื่อยน้อยลงอีกด้วย.เรียกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ดีเหมือนก่อนที่จะป่วยทั้งสภาพร่างกายและจิตใจก็ไม่ผิดอะไรนัก

หลักๆ แล้ว เราจะแบ่งการฟื้นฟูออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกาย ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้วิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น มีพลังงานมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดีและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ

และส่วนที่สองจะเป็นการให้คำแนะนำเรื่องโรคหัวใจและวิธีการดูแลสุขภาพ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่กลับมาเป็นโรคหัวใจอีก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเป็นผู้ประเมินและวางแผนโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

จะดีแค่ไหน?… หากคนที่คุณรัก จะสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่างๆ อย่างที่เคยทำได้

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/318

สายด่วนสุขภาพโทร 0 2743 9999 ต่อ 2999

ที่มา: โรงพยาบาลรามคำแหง