ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) หนึ่งในบริษัทผู้วิจัยยาและชีวเวชภัณฑ์ระดับโลก แต่งตั้ง นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท เป็นผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและอินโดไชน่าคนใหม่

นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยา โดยกว่า 25 ปี ที่ร่วมงานกับไฟเซอร์ในสหรัฐอเมริกา รับผิดชอบในหลากหลายสายงาน ทั้งการดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และพัฒนาธุรกิจสำหรับกลุ่มยาต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ผนวกกับการมีทักษะ และภาวะผู้นำที่ดีรวมถึงมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยา

สำหรับในประเทศไทย นางสาวเด็บบราห์ รับผิดชอบในการกำกับดูแล และพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจของไฟเซอร์ด้วยการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานวัตกรรมสำหรับกลุ่มโรคต่าง ๆ อาทิ วัคซีน ยาสำหรับโรคมะเร็ง ยาต้านการติดเชื้อ ยาอายุรศาสตร์ ยาสำหรับการอักเสบ และยาภูมิคุ้มกัน รวมถึงยาสำหรับโรคที่หายากหรือโรคกำพร้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายสูงสุดในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งการรักษา และให้ความสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานการแพทย์ สาธารณสุข ภาครัฐและชุมชมต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยานวัตกรรมต่าง ๆ และวัคซีนสำหรับคนไทย

ที่มา: ไมนด์ ทัช