ดึงหน้ากากอนามัยไว้ใต้คาง เสี่ยงติดเชื้อ ” COVID-19 “โดยไม่รู้ตัว

เพราะการใช้ชีวิตประจำของเราในช่วงนี้จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็อาจมีบางช่วงที่เราจำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัยออกชั่วคราว เช่น เวลากินอาหาร ดื่มน้ำ เช็ดหน้า หรือต้องการพูดให้ได้ยินชัดเจน ซึ่งนั่นอาจทำให้เราเผลอดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ที่ใต้คางได้

แค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันจะอันตราย เสี่ยงต่อเชื้อโรค ใครที่ชอบทำเช่นนี้ต้องระวัง!…

เพราะการดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ที่ใต้คาง จะทำให้เราเสี่ยงได้รับเชื้อไวรัสอย่างไม่รู้ตัวได้ เนื่องจากบริเวณใต้คางเป็นจุดที่หน้ากากอนามัยไม่ได้ป้องกันเชื้อโรค และเป็นจุดที่รับเชื้อโรคต่างๆ จากลมหายใจ ภาพแวดล้อมรอบตัว หากเราดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ใต้คาง ส่วนด้านในของหน้ากากก็จะปนเปื้อนเชื้อโรค และเมื่อเราดึงกลับขึ้นมาใส่ใหม่อีกครั้ง ก็จะทำให้ได้รับเชื้อโรคผ่านทางปากและจมูกได้นั่นเอง

รู้แบบนี้แล้ว ก็ห้ามดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ใต้คางโดยเด็ดขาดเลยนะครับ

แต่ถ้าต้องถอดหน้ากากอนามัยควรพกถุงไว้สำหรับเก็บหน้ากากแยกต่างหากเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

ที่มา: โรงพยาบาลรามคำแหง