เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมงานเปิดโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย”

นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในฐานะผู้สนับสนุนพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคทุนวิจัย 500 บาท จากคนไทย 1 ล้านคน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และ ผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ในประเทศไทย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เอ็ม บี เค

Symbol: MBK