อ.อ.ป. ร่วมงาน “วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี”

(วันนี้) 18 กันยายน 2566 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมในพิธีสดุดีวีรชนป่าไม้ และร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

ที่มา: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้