การประชุมสุดยอดโบราณคดีโลกเมืองอัลอูลาครั้งแรก ปิดม่านด้วยการเสวนาว่าด้วยสิ่งที่สังคมสมัยใหม่สามารถเรียนรู้จากอดีต

  • การประชุมสุดยอดครั้งปฐมฤกษ์ดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมกว่า  300 คน จาก 39 ประเทศ
  • ราชกรรมาธิการอัลอูลาประกาศเปิดตัวรางวัลใหม่สำหรับนักโบราณคดีรุ่นใหม่

ในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดโบราณคดีโลกเมืองอัลอูลา (AlUla World Archaeology Summit) เหล่าผู้เข้าร่วมการประชุมได้เสวนากันอย่างออกรสเกี่ยวกับอนาคตของโบราณคดีและความสามารถของโบราณคดีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อสังคม

การเสวนาที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่ประโยชน์ของภูมิปัญญาโบราณในบริบทสมัยใหม่ ไปจนถึงโบราณคดีดิจิทัลและโบราณคดีที่ครอบคลุม ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของการประชุมสุดยอดครั้งนี้ โดย 4 หัวข้อหลักของการประชุม ได้แก่ อัตลักษณ์ แหล่งโบราณคดี ความยืดหยุ่น และการเข้าถึง ได้ก่อให้เกิดการสนทนาแบบสหวิทยาการที่ก้าวไปไกลกว่ากรอบความคิดของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมโบราณคดีในหมู่ประชาชนในวงกว้าง

ดร.อับดุลเราะห์มาน อัลซุฮัยบานี (Abdulrahman Alsuhaibani) กรรมการบริหารฝ่ายโบราณคดี การอนุรักษ์ และการสะสมของราชกรรมาธิการอัลอูลา กล่าวว่า “การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งและไม่เหมือนใคร เราได้หารือกันในหัวข้อที่มีความสำคัญต่ออนาคตของโบราณคดีด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น และผมหวังว่าเราจะได้หารือกันต่อไปในอนาคต”

การประชุมสุดยอดดังกล่าวจัดโดยราชกรรมาธิการอัลอูลา (Royal Commission for AlUla หรือ RCU) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 327 คน จาก 39 ประเทศ ประกอบด้วยวิทยากรมากกว่า 80 คน, ตัวแทนเยาวชน 50 คนที่เข้าร่วมการประชุมฟิวเจอร์ ฟอรัม (Future Forum), ตัวแทนจากสถาบัน 167 แห่ง ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย 65 แห่ง โดยมีอัตราส่วนผู้เข้าร่วมประชุมผู้หญิงต่อผู้ชาย 47% ต่อ 53%

ในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดมีการประกาศเปิดตัวรางวัลใหม่สำหรับนักโบราณคดีรุ่นใหม่ โดยดร.อัลซุฮัยบานี เปิดเผยว่า รางวัลความเป็นเลิศแห่งการประชุมสุดยอดโบราณคดีโลกเมืองอัลอูลา (AlUla World Archaeology Summit Award of Excellence) จะมอบให้ในการประชุมสุดยอดครั้งต่อ ๆ ไปในอนาคต เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ด้านโบราณคดี โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประกาศในภายหลัง

การประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงสถานะของเมืองอัลอูลาในฐานะศูนย์กลางกิจกรรมทางโบราณคดี โดยขณะนี้ราชกรรมาธิการอัลอูลากำลังให้การสนับสนุนโครงการวิจัยทางโบราณคดีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกทั่วเมืองอัลอูลาและเคย์บาร์ (Khaybar) ปัจจุบันมีการสำรวจ ขุดค้น และโครงการเฉพาะทางที่ดำเนินการอยู่รวม 12 โครงการ ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่รุ่มรวยกำลังได้รับการเปิดเผยออกมา ทั้งพื้นที่ประกอบพิธีศพ มุสตาติล (mustatil) เมืองโบราณ ข้อความจารึกใน 10 ภาษา ศิลปะหิน และการทำเกษตรที่ซับซ้อน นอกจากนี้ เมืองอัลอูลายังเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเฮกรา (Hegra) ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของซาอุดีอาระเบียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเมื่อปี 2551

การประชุมสุดยอดโบราณคดีโลกเมืองอัลอูลาเป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาโบราณคดีและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการเชื่อมโยงกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ โดยรวบรวมผู้นำจากภาควิชาการ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และนักโบราณคดีรุ่นใหม่ ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับชุมชนโบราณคดีและช่วยปกป้องประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันแล้ว ยังเปิดโอกาสให้มองเห็นว่าโบราณคดีและมรดกทางวัฒนธรรมในภาพรวม สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างไรและเช่นไร

ส่วนการประชุมย่อย ฟิวเจอร์ ฟอรัม เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการเสวนาที่มีความหมายและอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของโบราณคดี โดยเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนามุมมองและแนวคิดของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเสวนาอย่างแท้จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้ที่ https://www.worldarchaeologysummit.com

เกี่ยวกับราชกรรมาธิการอัลอูลา 

ราชกรรมาธิการอัลอูลา (Royal Commission for AlUla หรือ RCU) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในเดือนกรกฎาคมปี 2560 เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองอัลอูลาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ แผนการระยะยาวของราชกรรมาธิการอัลอูลาคือการพัฒนาเศรษฐกิจและเมืองด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบ และยั่งยืน พร้อมกับอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้เมืองอัลอูลาเป็นจุดหมายปลายทางการอยู่อาศัย ทำงาน และท่องเที่ยว เป้าหมายเหล่านี้ก่อให้เกิดโครงการมากมายทั้งในด้านโบราณคดี การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และศิลปะ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การสร้างพลังให้กับชุมชน และการอนุรักษ์มรดกตกทอดตามวิสัยทัศน์ปี 2573 หรือ Vision 2030 ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2212327/AlUla_Summit_1.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2212328/AlUla_Summit_2.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2212329/AlUla_Summit_3.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2212330/AlUla_Summit_4.jpg  

ที่มา: พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์