“ท่าเรือประจวบ” รับใบประกาศคุณประโยชน์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลก 2566 “เปลี่ยนพลิกฟื้น คืนโลกสีคราม – Planet Ocean : Tides are Changing

ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตรในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันทะเลโลก กับนางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลานวลจันทร์ทะเล พันธุ์ปูม้า และเก็บขยะชายหาด ณ หาดชมจันทร์ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ที่มา: ท่าเรือประจวบ