สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) ประกอบด้วย เตาอบไฟฟ้าและเครื่องผสมอาหาร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) ประกอบด้วย เตาอบไฟฟ้าและเครื่องผสมอาหาร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้มอบ เครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(เครื่องมือทำมาหากิน) เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น ประกอบด้วย เตาอบไฟฟ้าและเครื่องผสมอาหาร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ในหลักสูตร การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ (30 ชั่วโมง) จำนวน 2 รุ่น รวม 40 คน ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน(นายโสภณ มีมัง) และนายกเทศมนตรีตำบลก้อ(นายอุดม เชียงยศ)และผู้บริหารร่วมมอบและเป็นสักขีพยานในการมอบด้วย 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน