มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์ผู้พิการทางสายตาผ่านสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ และนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ นำทีมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช และน้ำปลา รวมเป็นมูลค่า 70,230 บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ให้แก่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้พิการทางสายตาผ่านสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย โดยมี นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการมอบผ้าห่มกันหนาว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อนำแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 4 ภาค คิดเป็นมูลค่ากว่า 29 ล้านบาท โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยมูลนิธิฯ / สมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาว 1,500 ผืน แก่สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

ตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

ที่มา: มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง