กทม.ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา พร้อมสนับสนุนโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. กล่าวถึงการสืบสานวิถีของพุทธศาสนิกชนในการเข้าวัดทำบุญตักบาตรว่า กรุงเทพมหานคร โดย สวท.ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเป็นองค์กรต้นแบบที่ส่งเสริมงานด้านศาสนาในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรม “สวมผ้าไทย ทำบุญตักบาตร” ที่ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการ กทม. เขตดินแดง โดยเชิญชวนหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณศาลาว่าการ กทม. เขตดินแดง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งเชิญชวนเจ้าหน้าที่ กทม. หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และประชาชนที่พักอาศัย ทำงาน หรือสัญจรในบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันสวมผ้าไทยใส่บาตร ฟังธรรม เป็นประจำทุกเดือน

ส่วนกรณีกรมการศาสนา (ศน.) ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชน” กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนโครงการดังกล่าวในพื้นที่ 50 เขต ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตมีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาร่วมกับชุมชนอยู่แล้ว เช่น สำนักงานเขตดินแดง จัดโครงการตักบาตรในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน โดย สวท. จะขยายผลการดำเนินการโดยเชิญชวนสำนักงานเขตอื่น ๆ จัดกิจกรรมตามรูปแบบที่เหมาะสม หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของวัด ตลอดจนการจัดงานประเพณีสำคัญต่าง ๆ การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย ช่วยให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด” ในวันอาทิตย์แรกของเดือน โดยเชิญชวนประชาชนทำบุญตักบาตร รับศีล และฟังธรรมร่วมกันในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) บริเวณสวนรถไฟ หากกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชน จะพิจารณาขยายผลการจัดกิจกรรมธรรมะในสวนออกไปในสวนสาธารณะของ กทม.แห่งอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้และสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถเข้าถึงธรรมะในรูปแบบเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติ

ที่มา: กรุงเทพมหานคร