สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรม “ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.”

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวจรรยา ทองบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีประชาชนเข้ารับการบริการ จำนวน 12 คน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน