สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านตรวจสอบการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาจารย์แผนกช่างไฟฟ้า เข้าตรวจสอบการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ในรายของนางฝาย ยะเสน บ้านเลขที่ 9809 บ้านหนองห้า หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เบื้องต้น ทางอำเภอได้ช่วยเหลือติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการตรวจสอบการติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้าได้มาตรฐาน สามารถใช้การได้ มีความปลอดภัยดียิ่งขึ้น ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน