ม.ศรีปทุม รวมพลังจิตอาสาร่วมทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต PLUS 1 กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้ร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต PLUS 1” เพิ่มจำนวนครั้ง  เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร SPU ที่มีจิตอาสาได้รวมพลังในการร่วมกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อจัดเก็บเป็นคลังโลหิตสำรองให้ผู้ป่วยตามโรงพยาลต่างๆทั่วประเทศ สำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566 ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม