กทม.ปรับรูปแบบแนวสะพานเกียกกาย พร้อมเดินหน้าก่อสร้างช่วงที่ 3

นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกต กทม.เปิดให้เอกชนประมูลก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย สัญญา 3 ทั้งที่รัฐบาลให้พิจารณาทบทวนโครงการฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้เปิดประมูลโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 เนื่องจากโครงการฯ ช่วงที่ 2 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยช่วงที่ 3 เป็นการก่อสร้างทางยกระดับพร้อมทางขึ้นลงต่อเนื่องจากช่วงที่ 2 และได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ ช่วงที่ 3 ได้พื้นที่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมของกรุงเทพฯ พร้อมเชื่อมโยงและพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยแบ่งเบาการจราจรของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและลดระยะเวลาการเดินทาง

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างโครงการฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 ตามที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยรูปแบบสะพานตามแนวถนนทหาร ได้ปรับแนวสะพานด้านฝั่งธนบุรีไปชิดกับวัดฉัตรแก้วจงกลณีและด้านฝั่งรัฐสภาไปใช้พื้นที่ของวัดแก้วฟ้าจุฬามณี 7 เมตร ทำให้เปิดมุมมองรัฐสภามากขึ้น ไม่ใช่พื้นที่ของรัฐสภา ซึ่งปัจจุบันด้านฝั่งธนบุรี ได้เจาะเข็มฐานรากบนฝั่งแม่น้ำแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างฐานรากของสะพาน ส่วนด้านฝั่งพระนคร ได้ทำทางเดินเข้าท่าเรือชั่วคราว เพื่อรองรับการย้ายท่าเรือหน้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเรียบร้อยแล้ว

ที่มา: กรุงเทพมหานคร