สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 22 คน

เพื่อเตรียมพร้อมในการ ขอรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่ง ผู้ที่จะปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ก่อนจะปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน