เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) บริจาค 200,000 บาท สบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กสร้างห้องความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการ บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ก่อตั้งเพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากตามหลักวิทยาศาสตร์ BabyAndMom.co.th ร่วมบริจาคเงิน 200,000 บาท สบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดสร้างห้องความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก โดยมี นายแพทย์ อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ ผู้จัดการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และ แพทย์หญิง พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย กุมารแพทย์โรคหัวใจ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันก่อน . https://youtu.be/OQ6CWE9tK4s

โดย นายเรืองศักดิ์ ได้เผยถึงการร่วมสบทุนบริจาคสร้างห้องความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กในครั้งนี้ว่า เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับสุขภาพของแม่และเด็กมาโดยตลอด โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีบุตรยากที่มีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะมีลูกน้อยมาเติมเต็มชีวิตครอบครัว ด้วยความรักของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมต้องการให้ลูกของเรามีสุขภาพที่ดี โดยที่ผ่านมา เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) ได้ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก จนส่งผลกระทบรุนแรงกว่าหลายๆ การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอดีต ที่การแพร่กระจายของเชื้อ ความรุนแรงของโรค ได้ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็ก ต่างได้รับบทเรียนในปรากฎการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะบุคลากรทางแพทย์ที่ต้องรับมือในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยและหายจากโรคติดเชื้อต่างๆ เพื่อลดการสูญเสีย โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

ด้าน ครูก้อย นัชชา กล่าวเสริมว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคเด็กของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ที่มีลูกเจ็บป่วย โดยมีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยปีละ 400,000 ราย/ปี ผู้ป่วยในปีละ 18,000 ราย/ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกพิการ และเป็นผู้ป่วย ที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ จากทั่วประเทศ

จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแลเด็ก ซึ่งการดูแลผู้ป่วยเด็กนั้นต้องมีระบบการบริการซึ่งมีรายละเอียดและความยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างจากการดูแลผู้ใหญ่ ส่งผลให้ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมากในการดูแลผู้ป่วยเด็กเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบบริการที่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

ห้องความดันลบจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการตรวจรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งโรคที่สามารถรักษาหรือป้องกัน อาทิ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ หัด อีสุกอีใส และโรคอุบัติใหม่ที่รุนแรงในอดีตอย่างซาร์ส รวมถึงโควิด-19 ที่พวกเรากำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก แม้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษา

ในนามบริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และ ตัวแทนผู้มีบุตรยากที่ติดตามเพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากตามหลักวิทยาศาสตร์ BabyAndMom.co.th ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการจัดสร้าง ห้อง ARI หรือ ห้องความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก ได้ง่ายๆทางเว็บไซต์ www.childrenhospitalfoundation.org หรือทางบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ธ.ทหารไทยธนชาต TTB เลขที่บัญชี 038 107 6900 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร .088 874 4671

ที่มา: ฟาสเทอร์ อแวร์เนส