สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0 (Gig Worker) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยนางสุพัตรา ทองม่วง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0 (Gig Worker) หลักสูตร การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทูอินวัน (30 ชั่วโมง) โดยฝึกระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 ให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีทักษะพื้นฐานด้านช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ จำนวน 20 คน ณ โรงงานซุ้มทองเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่