ทางศูนย์ ATCSW เข้าชม ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรงาน Bali Care Economy Conference

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 คุณวรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรงาน Bali Care Economy Conference ที่บาหลี,ประเทศอินโดนีเซีย จากThe Asia Foundation ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรของทางศูนย์ ภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุติมากมายรวมถึงองค์กรภาครัฐและหน่วยงานรัฐระหว่างประเทศ อาทิ Dr.Bama Athreya, Deputy Assistant Administrator, USAID, Dr.Stephanie Fahey Trustee of The Asia Foundation, The Center for Global Development, Oxfam Canada, WeProsper Coalition, UN Women, Global Alliance for Care, Gender Equality and Women’s Empowerment Hub และ International Development Research Centre ซึ่งภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประมาณ 70 คนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อมุ่งเน้นนโยบายและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างCare Economy

เนื้อหาที่สำคัญของการประชุมกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อcare providers ในเอเชียแปซิฟิก โครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแล,การดูแลทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับค่าจ้าง,เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และจุดสมดุลย์ของระบบนิเวศการดูแลกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอพยพ ความขัดแย้ง และ ความรุนแรงตามเพศสภาพ ฯลฯ

ทั้งนี้ทางศูนย์ขอขอบคุณทาง USAID สำหรับการสนับสนุนอย่างเอื้อเฟื้อต่อ Bali Care Economy Dialogue และขอขอบคุณ The Asia Foundation สำหรับการเชิญทางผู้อำนวยการศูนย์ ATCSW  เป็นPanelistในครั้งนี้

ทั้งนี้ทีมหวังว่าในอนาคตอันใกล้ทางศูนย์ ATCSW กับThe Asia Foundation จะมีการร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ต่อเนื่องต่อไปในภายภาคหน้า

ท่านสามาารถติดต่อศูนย์ฝึกอบรบอาเซียนได้ทาง

Facebook เพจของศูนย์ : ATCSW

Linkedin : ATCSW

Twitter: @ASEANTCSW

สามารถติดต่อสอบทาง E-mail: adm.atcsw@outlook.com

ที่มา: ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน