สนพ.อำนาจเจริญ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับช่างซ่อมบำรุงที่ผ่านการทดสอบฯ ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 7 คน ณ บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ