“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”…กลุ่มทรู รวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณแยกพระราม 9 – แยกเทียมร่วมมิตร

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565…กลุ่มทรู นำโดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในโอกาสนี้ สำนักงานเขตห้วยขวาง โดย นางสาวกาญจนา สูชัยยะ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้นำเจ้าหน้าที่จิตอาสา มารวมพลังร่วมทำความสะอาด ล้างถนน เก็บขยะ ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณทางเดินเท้าจากแยกพระราม 9 ถึงแยกเทียมร่วมมิตร ให้ถูกสุขลักษณะและสวยงามยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้แสดงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมกับกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น