วช. ชวนฟังเสวนา “เยาวชนจะร่วมขับเคลื่อน Soft Power ได้อย่างไร”ในงาน Youth In Charge Day

“เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ถึงเวลาผู้ใหญ่มาคุยกันว่าจะพาเด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร กับเวทีเสวนาวงผู้ใหญ่ “เยาวชนจะร่วมขับเคลื่อน Soft Power ได้อย่างไร”ในงาน “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power” หรือ Youth In Charge Day ที่จะเป็นพื้นที่ปลดปล่อยศักยภาพและพลังของเยาวชน ภายใต้แนวคิด By youth, With youth, For youth

ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 11.30 น. เข้าชมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาได้แก่

  • ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
  • นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา
  • ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
  • ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นางสาวเอริกา เมษินทรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge

ผู้ดำเนินการเสวนา

  • นางสาวพิชญาพร โพธิ์สง่า Content Creator ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส
  • นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ผู้ประกาศข่าว ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส ดูน้อยลง

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ