สนพ.จันทบุรี ร่วมกับ โรงแรมเจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ ให้กับพนักงานโรงแรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมกับ โรงแรมเจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท จัดฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร การสร้างการบริการที่ประทับใจให้กับพนักงานโรงแรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 32 คน

ในการนี้ สนพ.จันทบุรี ได้มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อ 8 จำนวน 10,000 บาท ให้แก่บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด ที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานจัดเลี้ยง ระดับ 1 โดยมีนางศรีวรรณ ประเสริฐทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมืแรงงานเป็นผู้มอบ และมีนางสาวไอญรินทร์ สินสวัสดิ์ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัท ณ ห้องประชุม บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี