สนพ.จันทบุรี ออกรายการผู้ว่าพบประชาชน ของสวท. จันทบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ออกรายการผู้ว่าพบประชาชน ของสวท. จันทบุรี ซึ่งออกรายการทางสถานีวิทยุ F.M . 90.25 MHz. และ A.M . 1125 KHz ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.10 – 07.00 น. โดยได้ชี้แจงภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 โดยเน้นโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) นอกจากนี้ ทางสวท.จันทบุรี ได้เชิญทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จัดรายการส่งเสริมด้านอาชีพ ซึ่งจะเริ่มในเดือนมกราคม 2566 นี้

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี