สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 10 ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง สร้างโอกาสภายหลังพ้น

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้มอบหมายให้นายยุทธภูมิ บุญกระสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมด้วยนายอัมรินทร์ หนูไพยันต์ และนายพลวรรธน์ กะลาสี ครูฝึกฝีมือแรงงานประจำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เข้าแนะแนวการศึกษาสายการเรียนวิชาชีพหลักสูตรช่างปูนปั้นไม้เทียม หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 10 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส ภายหลังพ้นโทษ พร้อมทั้ง ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วย

ต่อมานายนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 10 ได้มอบหมายให้นางสาวอุไรรัตน์ เจริญสุข นักสังคมสงเคราะห์ขำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมหน่วยเรียนวิชาชีพของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 10 ซึ่งได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่  (ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ) หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 90 ชั่วโมง  และหลักสูตรช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ 90 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่  10 – 30 พฤศจิกายน 2565

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา