สนพ.จันทบุรี ร่วมกับ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องชุมชน และสื่อความหมายท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรนักเล่าเรื่องชุมชน และสื่อความหมายท้องถิ่น ให้กับชุมชนหมู่บ้านซับตารี อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการฝึกยกระดับฝีมือ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านซับตารี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี