สนพ.อำนาจเจริญ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึก (ฝึกในสปก.) การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Older person caregiver) จำนวน 420 ชั่วโมง ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ