สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร

26 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดโครงการคลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยโสธร ปี 2565 เพื่อให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการ ซ่อมจักรยานยนต์ 75 คัน พัดลม 10 เครื่อง เครื่องซักผ้า 2 เครื่อง หม้อหุงข้าว 3 ใบ และเตารีด 1 ตัว

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร