สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ในการขนสินค้า (Rider)”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ในการขนสินค้า (Rider)” เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ต้องการประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนต์ส่งสินค้า เพื่อให้เกิดการประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของธุรกิจให้บริการธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะให้แก่  Rider เพื่อยกระดับการบริการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ (18 ชั่วโมง) จำนวน 40 คน และหลักสูตร นักชงมืออาชีพ (18 ชั่วโมง) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

นางสาวนวพรรษ ปฏิมา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี (Food Delivery) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น แต่เชื่อว่าธุรกิจดังกล่าวยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้าหรือ Rider สูงตามไปด้วย เพื่อให้บริการขนส่งอาหาร สินค้า เอกสาร และการบริการรับส่งอื่นๆ ประกอบกับเป็นอาชีพมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูงและมีเวลาทำงานที่อิสระและยืดหยุ่น จึงมีแรงงานและประชาชนทั่วไปสนใจประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม แต่ด้วยความหลากหลายของกลุ่มคนและการมุ่งเน้นทำงานเพื่อรายได้เป็นหลัก จึงทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เช่น การบริการลูกค้า การใช้วาจาไม่สุภาพ อาหารหรือสิ่งของเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ความขัดแย้งระหว่าง Rider และร้านค้า การละเมิดกฎจราจร เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่ม Rider “ซึ่ง Rider เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ กลายเป็นอาชีพหลักหรือเสริมของกำลังแรงงานและประชาชนทั่วไป จึงเป็นโอกาสดีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้พัฒนาทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน การบริการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า รวมถึงเพิ่มเติมทักษะอาชีพเสริมต่อยอดด้านรายได้ ในอนาคตหากมีอาชีพเกิดขึ้นใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมจะพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กลุ่มอาชีพเหล่านี้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเช่นกัน”

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dsd.go.th/Lamphun/Region/ShowACT/87036?region_id=37

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน