สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธารี จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ จำนวน 20 คน ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเข้าประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ทั้ง 20 คน ได้รับกล่องเครื่องมือช่างจำนวน 1 กล่อง ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2/2565

สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ทดสอบ ประเมิน ==>> ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โทร. 086 306 3192

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี