สพร.19 เชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยแบบบูณาการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม ผู้ว่าราชการฯ พบปะประชาชน ครั้งที่ 2/2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำบุคลากรและกิจกรรม ให้คำปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ ให้บริการ ตรวจ เช็ค ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมออกหน่วยแบบบูณาการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 2/2565 ประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ ได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามารับบริการตรวจ เช็ค ซ่อม จำนวน 12 ราย และรับบริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกกว่า 70 ราย ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่