มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และจัดหน่วยบริการฉีดโมเดอร์นา งานสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ

ดร. ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมถ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ร่วมมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่ร.ร.เซนต์ฟรังฯ โดยท่านอธิการิณี เซอร์ มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นผู้รับมอบ โดยมี วิจิตร์ สิริพูนหัตถกิจ, ศิริพร มณีพันธ์, เอ็นดู คงรักเกียรติยศ, จันทร์ทิพย์ ภาคย์วิศาล และ เปรมทิพย์ กมลศักดิ์กำจร มาร่วมงาน ณ ร.ร.เซนต์ฟรังฯ

จากซ้ายไปขวา

  1. นางสาววิจิตร์ สิริพูนหัตถกิจ
  2. ผศ.ศิริพร มณีพันธ์
  3. ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน
  4. อธิการิณี เซอร์ มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม
  5. นางเอ็นดู คงรักเกียรติยศ
  6. นางสาวจันทร์ทิพย์ ภาคย์วิศาล
  7. นางสาวเปรมทิพย์ กมลศักดิ์กำจร

ที่มา: ไนน์ตี้ไนน์ คอมมิวนิเคชั่น เอเจนซี่