โครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB มอบซิม NT Mobile เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับน้องๆเยาวชน

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB มอบซิม NT Mobile เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับน้องๆเยาวชน เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ ส่งเสริมความรอบรู้ทางดิจิทัลของคนไทยอย่างยั่งยืน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย ฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 (ภก.2.2) มอบซิม NT Mobile ซิมเน็ต Work & Learn ให้กับโรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับน้องๆเยาวชน ในชุมชนโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ให้สอดรับกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 และเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มรายได้ เป็นที่รู้จักในช่องทาง ออนไลน์ และความรอบรู้ทางดิจิทัลของคนไทยอย่างยั่งยืน โดยโรงเรียนและชุมชนโครงการเพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club  ทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย

  1. โรงเรียนปะทิววิทยา  จาก โครงการเพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club  ชุมชนบ้านชุมโค จ.ชุมพร 
  2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 จาก โครงการเพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club  ชุมชนบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช
  3. โรงเรียนกะเปอร์ จาก โครงการเพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club ชุมชนกะเปอร์ จ.ระนอง
  4. โรงเรียนตาขุนวิทยา จาก โครงการเพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club  ชุมชนสุราษฎร์ จ.สุราษฏร์ธานี 
  5. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม  จาก โครงการเพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club  ชุมชนกะไหล จ.พังงา
  6. โรงเรียนบ้านแหลมสักและโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ  จาก โครงการเพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club  ชุมชนบ้านแหลมสัก-อ่างน้ำ จ.กระบี่
  7. โรงเรียนกะทู้วิทยา จาก โครงการเพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club  ชุมชนกะทู้ จ.ภูเก็ต

.

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ