NT CSR มอบ SIM NT Mobile ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB เปิดโอกาสการศึกษา ยุค New Normal

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย ฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 (ภก.2.2) มอบซิม NT Mobile ซิมเน็ต Work & Learn ให้กับโรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับน้องๆเยาวชน ในชุมชนโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ให้สอดรับกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 และเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มรายได้ เป็นที่รู้จักในช่องทาง ออนไลน์ และความรอบรู้ทางดิจิทัลของคนไทยอย่างยั่งยืน ทั้งหมด 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนกะเปอร์ จ.ระนอง โรงเรียนตาขุนวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา โรงเรียนบ้านแหลมสักและโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่ และ โรงเรียนกะทู้วิทยา จ.ภูเก็ต .

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ