โครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB มอบ SIM NT Mobile ให้กับโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี (ชุมชนบ้านทรายขาว) ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย นายวิษณุ ธรรมเจริญ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปัตตานี มอบซิม NT Mobile ซิมเน็ต Work & Learn ให้ชุมชนบ้านทรายขาว และนักเรียนโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี ในโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มรายได้ และเป็นที่รู้จักในช่องทาง ออนไลน์ และความรอบรู้ทางดิจิทัลของคนไทยอย่างยั่งยืน.

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ