‘คิงส์แพ็ค’ ร่วมกับแม็คโคร สนับสนุน กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ มอบถุงขยะรุ่นรักษ์โลกแบรนด์ ‘ฮีโร่’

‘คิงส์แพ็ค’ ร่วมกับแม็คโคร สนับสนุน กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ มอบถุงขยะรุ่นรักษ์โลกแบรนด์ ‘ฮีโร่’ ครอบคลุม 50 เขต กทม.

บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เจ้าของแบรนด์ ‘ฮีโร่’ ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในครัวเรือน อาทิ ถุงขยะตราฮีโร่ ถุงขยะแดง ถุงซิป และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ  จับมือร่วมกับ แม็คโคร ในการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการจัดการขยะ โดยการมอบถุงขยะและถังขยะทั่วประเทศ มูลค่ารวมกว่า 4,500,000 บาท นำร่องมอบให้กับ ‘รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมาย ช่วยเหลือสังคมส่งมอบถุงขยะรุ่นรักษ์โลก ให้คนกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม 50 เขต ตอบสนองนโยบายกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

โดยเป้าหมายของกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสนับสนุนนโยบายกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือสังคม โดยการส่งมอบถุงขยะรุ่นรักษ์โลก ให้คนกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม 50 เขตเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน อีกทั้งยังเปิดให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสามารถลงทะเบียน เพื่อรับถุงขยะรุ่นรักษ์โลก มูลค่า 250,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 หน่วยงาน  ผ่านลิงค์ Google from: https://forms.gle/bjGquifpJxNjohTN8

นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับแม็คโครในครั้งนี้เกิดจากการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทคำนึงถึงมาโดยตลอด และเราเองก็วางนโยบายด้านการมีส่วนร่วมและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปราศจากขยะ โดยการร่วมส่งเสริมความน่าอยู่ในชุมชนครั้งนี้ คิงส์แพ็คได้มีส่วนร่วมกับ กทม. โดยการมอบถุงขยะมูลค่า 4,500,000 บาท รวมถึงถังขยะ มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท ทั่วประเทศ โดยเป้าหมายคือเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งครั้งนี้เรามอบให้คนกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม 50 เขต เพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่ง ’ฮีโร่’ เองนั้นเล็งเห็นและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน และแบรนด์สินค้า HERO ใช้แนวคิดในการทำกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) นำขยะพลาสติกหมุนเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นสินค้าใหม่ ด้วยการพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ‘HERO ECO’ ถุงขยะพลาสติกรีไซเคิลรักษ์โลก การมีส่วนร่วมโดยการมอบถุงขยะรุ่นรักษ์โลกซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผลิตมาจากขยะรีไซเคิลในครั้งนี้จึงตอบโจทย์นโยบายของฮีโร่ โดยถุงขยะชนิดนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็น เนื้อถุงเหนียว ขาดยาก ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี รวมถึงถุงขยะแดงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ ที่จำเป็นสำหรับคนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ทั้ง 50  เขต ของกรุงเทพมหานครต่อไป”

ทั้งนี้ ‘ฮีโร่’ ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ยังคงพัฒนานวัตกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำถุงพลาสติกเก่ามารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้นํ้า เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการใช้งาน  โดยฮีโร่สนับสนุนและขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภาครัฐและสาธารณะประโยชน์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮีโร่ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้ที่ Website: http://hero-lifestyle.com/

Facebook: https://www.facebook.com/HeroLifestyle

ที่มา: PR Land