สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารจานเดียว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำอาหารจานเดียว​ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 -​ 27 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 25 คน ณ ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านการเคหะนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช​

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช