เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) มอบน้ำดื่ม MBK ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน โดยมี นางสาวศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

ที่มา: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)