ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมปล่อยลูกปลากะพง กลับคืนสู่ท้องทะเลแหลมฉบัง

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมปล่อยลูกปลากะพง กลับคืนสู่ท้องทะเลแหลมฉบัง ที่บริเวณจุดปล่อยเรือลงน้ำ (slipway) ภายในอู่เรือยูนิไทย ชิปยาร์ด นำโดยผู้บริหารของยูนิไทย ชิปยาร์ด คุณสุนทร กองรักษเวช  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน คุณ Rick Loh ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนโดยรอบ ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทยที่ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทยูนิไทย

กลุ่มบริษัทยูนิไทย ถือกำเนิดมาจากสายการเดินเรือแห่งชาติ เมื่อ 42 ปีที่แล้ว ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปยังทวีปยุโรปในยุคแรก  ปัจจุบันกลุ่มบริษัทยูนิไทย ประกอบด้วยบริษัทในเครือต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านอู่เรือ ให้บริการงานต่อเรือและซ่อมเรือ งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่  งานวิศวกรรมนอกชายฝั่งทะเล  รวมทั้งการให้บริการด้านซัพพลายเชนโซลูชั่นแบบครบวงจร  ท่าเรือเอกชน  คลังสินค้า  บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์  ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  พันธกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ชุมชน และประเทศ

เกี่ยวกับ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจอู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย งานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่  การให้บริการซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมบนฝั่งและนอกชายฝั่ง งานซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันและแท่นขุดเจาะน้ำมัน ธุรกิจด้านการรื้อถอน ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีขีดความสามารถในการต่อเรือและซ่อมเรือที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันกับอู่เรือขนาดใหญ่ในต่างประเทศได้ อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาคการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทย และต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูง อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง สนับสนุนขีดความสามารถในการซ่อมเรือขนาดใหญ่ รวมถึงเรือของราชนาวีไทย  ยูนิไทย  ชิปยาร์ด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

 

ที่มา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทานตะวัน