รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 46 ปี ประชาชาติธุรกิจ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยคุณสุพรรณี แหล่งสท้าน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด  เป็นตัวแทนมอบกระเช้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ประชาชาติธุรกิจ โดยมีคุณชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ที่มา: โรงพยาบาลไทยนครินทร์