สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เข้าตรวจสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร​ โดย พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.2545 เข้าตรวจตรา เป็นการตรวจทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามตรา 7(2) สาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)2557 จำนวน 5 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย

  1. ไซต์งานก่อสร้างไม่มีเลขที่
  2. บริษัท ดีดีพลาสติก จำกัด
  3. หจก.มุกดาหารอ๊อกซิเจน 
  4. หมู่บ้านวิศวะ 7
  5. หมู่บ้านวิศวะ 9

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร