ไทยยูเนี่ยนดูแลโลกในวันสิ่งแวดล้อมโลก บริจาคเสื้อผ้าและชุด PPE ที่ทำจากพลาสติกอัพไซเคิล

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลก ผ่านโครงการ Green Giving ที่นำขวดพลาสติก PET เหลือใช้ และขยะพลาสติกประเภทต่างๆ จำนวนกว่า 2,300 กิโลกรัม มาอัพไซเคิลเป็นชุดเสื้อผ้า และ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด มาบริจาคให้กับคนเก็บขยะใน 10 ชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า โดยขยะพลาสติกทั้งหมดนั้นพนักงานไทยยูเนี่ยนรวบรวมจากสำนักงานใหญ่และโรงงานต่างๆ ในเครือ เพื่อสานต่อความตั้งใจและมุ่งมั่นในการดูแลท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป

ท้องทะเลมีความสำคัญต่อธุรกิจของไทยยูเนี่ยนโดยตรง ในฐานะผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก ซึ่งภารกิจการดูแลท้องทะเลของไทยยูเนี่ยนเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทในการ “ดูแลสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์”

ในแต่ละปีมีขยะพลาสติกถูกทิ้งลงสู่ทะเลเป็นจำนวนหลายล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะจากเมืองใหญ่ และเป็นพลาสติกและไมโครพลาสติก เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลซึ่งไทยยูเนี่ยนต้องพึ่งพาอาศัย เพื่อเป็นการให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทจัดการขยะพลาสติกโดยการนำมารีไซเคิล เพื่อให้ท้องทะเลดีขึ้น ไทยยูเนี่ยนจึงได้ริเริ่มโครงการ Green Giving เพราะอยากให้นำขยะพลาสติกที่อาจจะถูกทิ้งลงทะเล ให้นำมาอัพไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ท้องทะเลเปรียบเหมือนเส้นเลือดสำคัญของธุรกิจไทยยูเนี่ยน และในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก เราเล็งเห็นถึงความสำคัญที่เราจะต้องเป็นผู้นำในการดูแลท้องทะเล ซึ่งหล่อเลี้ยงผู้คนนับล้านทั่วโลก”

สำหรับโครงการ Green Giving ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมกับ UNDP หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ Trash Lucky บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการสเปซ-เอฟ โครงการบ่มเพราะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจให้กับสตารท์อัพฟู้ดเทคในประเทศไทย ที่ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมก่อตั้ง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ Green Giving คือการนำขยะพลาสติกกลับมาผลิตเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใช้สวมใส่ได้และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เช่น ชุด PPE ที่มีประโยชน์สำหรับกลุ่มคนเก็บขยะ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า

ความร่วมมือจากพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในครั้งนี้ โดยขยะรีไซเคิลที่เก็บได้มีจำนวนถึง 2,300 กิโลกรัม ซึ่งมีขวดพลาสติก PET ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้มากกว่า 500 กิโลกรัม ซึ่งขวดดังกล่าวได้นำมาอัพไซเคิลเป็นเสื้อผ้า และอุปกรณ์ จำนวน 300 ชุด และในแต่ละชุดประกอบด้วย เสื้อแจ็คเก็ค หมวก ผ้ากันเปื้อน และถุงมือ โดยบริษัทได้เริ่มบริจาคเสื้อผ้าเหล่านี้ให้กับคนเก็บขยะ เริ่มจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร คนเก็บขยะมีรายได้จากการเก็บขยะที่สามารถรีไซเคิลขาย สำหรับขยะพลาสติกอื่นๆ ที่เก็บจากโรงงานของไทยยูเนี่ยนในจังหวัดสมุทรสาครนั้นถูกนำไปอัพไซเคิลเป็นชุด PPE จำนวน 1 พันชุดให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มา: ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

Symbol: TU