เอ็ม บี เค จับมือ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย จัดงาน เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้ ช่วยชาวสวนมะม่วง

เอ็ม บี เค จับมือ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย จัดงาน “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้” ช่วยเหลือเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตราคามะม่วงตกต่ำ อุดหนุนมะม่วงจากสวนของเกษตรกรและนำมาแจกฟรีให้กับประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย นายไกรวิน ศรีไกรวิน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ 2 กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค นายวิศาล สิปิยารักษ์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ที่มา: เอ็ม บี เค

Symbol: MBK