โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำไตรมาสที่ 1/2565

กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำไตรมาส1/2565 โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการทำความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 และลานจอดรถชั้น 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันในการทำความสะอาด ให้เกิดความสะอาดปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรค เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ ในศูนย์ประชุมวายุภักษ์

ที่มา: โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ