ทีเส็บปลื้มศูนย์ประสานงานไมซ์ เว็บไซต์วันสต็อปเซอร์วิสช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. หรือ ทีเส็บ เผย ศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ในรูปแบบออนไลน์มาแรง หลังเปิดตัวไม่นานมีผู้ประกอบการไมซ์เข้าค้นหาข้อมูลและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.thaimiceoss.com จำนวนมาก เพราะช่วยลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกด้านการจัดงานไมซ์แบบวันสต็อปเซอร์วิส สามารถทำเรื่องขออนุญาตต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องใช้เวลากับการขออนุญาตหลายแห่ง และข้อมูลมีการอัปเดตอยู่เสมอ สอดรับกับจังหวะที่รัฐบาลเปิด Test & Go คาดจะช่วยขยายโอกาสด้านธุรกิจและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ที่สำคัญในระดับโลก

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทีเส็บได้เปิด “ศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์” หรือ Thailand MICE One Stop Service ในรูปแบบออนไลน์ คือเว็บไซต์ www.thaimiceoss.com เพื่อบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตและใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไมซ์ อาทิ การขอวีซ่า การตรวจคนเข้าเมือง การขอใบอนุญาต พิธีการศุลากร การรักษาความปลอดภัยและการประกันภัย การชำระและขอคืนภาษี เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไมซ์พร้อมจัดงานได้อย่างสะดวกราบรื่น

“ภายหลังเปิดศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ไม่นาน ประกอบกับช่วงที่รัฐบาลเปิด Test & Go ทำให้เกิดการเดินทางและเตรียมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยมากขึ้น จึงมีผู้ประกอบการไมซ์ทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาหาข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดงานในเบื้องต้น เช่น สถานที่จัดงานใน 10 เมืองไมซ์ซิตี้ของไทย เที่ยวบิน สถานที่พัก บริการรถรับส่งต่าง ๆ และสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร สามารถคลิกระบุข้อมูลที่ต้องการผ่านแบบฟอร์ม เว็บไซต์ก็จะประมวลผลข้อมูลให้ได้ทันที” ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าว

ทั้งนี้เว็บไซต์ www.thaimiceoss.com โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย มีระบบการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน มีระบบดาร์คโหมดที่ช่วยผู้มีปัญหาทางด้านการมองเห็น มีการอัปเดตสถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ความเคลื่อนไหว โดยผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับเว็บยังสามารถบันทึกข้อมูลที่สนใจเก็บไว้ในรายการโปรดได้

นายจิรุตถ์ กล่าวอีกว่า “การพัฒนาศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ในเฟสแรก ก็เพื่อให้เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลสำคัญช่วยให้ผู้จัดงานไมซ์เข้าใจกฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงมีการอำนวยความสะดวกกรณีที่หน่วยงานใดมีช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ NSW (National Single Window) ก็สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ได้เลย โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อเปิดการใช้งานระบบจากหน่วยงานนั้นก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ ซึ่งคาดว่าเฟสต่อไปจะสามารถเชื่อมโยงทุก ๆ หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็นวันสต็อปเซอร์วิส พร้อมยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ในระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง”

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ