สพร.7 อุบลฯ ร่วมกับหอการค้า จัดอบรบหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวพจนาพร ศราวุธสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตลาดออนไลน์ โดยมีนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 การฝึกอาชีพเสริม มีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 250 คนจํานวน 10 รุ่นๆละ 20 คน

โดยในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เป็นการฝึกอบรมในสาขาการตลาดออนไลน์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง จํานวน 40 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 24 – 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี